Danh bạ điện tử TC VHNT&DL Bắc Giang

Danh bạ điện tử

TT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

Email

   I

Lãnh đạo đơn vị

1

Trần Mai Phong

Hiệu trưởng

0967533555

[email protected]

2

Phan Đình Oánh

Phó Hiệu trưởng

0912.170.631

[email protected]

3

Trần Trang Nhung

Phó Hiệu trưởng

0982.201.106

[email protected]

II

Phòng chuyên môn

1

Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp

1

Trần Văn Quyền

Trưởng phòng HCTH

0978.757.737

[email protected]

2

Hoàng Thị Ngọc Lan Kế toán  0917.633.206 [email protected]

3

Đỗ Thị Thanh

Cán bộ

01693.863.488

[email protected]

4

Lưu Thị Minh

Cán bộ

0977.291.883

  [email protected]

5

Đỗ Minh Xuân

Cán bộ

0982.134.889

  [email protected]

6

Hoàng Thị Hồng

Cán bộ

0988.518.929

  [email protected]

7

Nguyễn Huyền Trang

Cán bộ

0912.930.508

  [email protected]

8

Phương Thị Kim

Cán bộ

0979.605.211

  [email protected]

9

Nguyễn Văn Trường

Cán bộ

0988.114.328

[email protected]

2

Phòng Kế hoạch –

Đào tạo

1

Ngô Thúy Hiệp

Trưởng phòng  KHĐT

0976.843.117

[email protected]

2

Nguyễn Văn Huy

Phó T. Phòng KHĐT

0915.969.846

[email protected]

3

Nguyễn Thị Liên

cán bộ

01222.333.547

  [email protected]

4

Đinh Thị Hường

giáo viên

0985.543.429

[email protected]

5

Phan Thanh Hoàn

giáo viên

0989.656.266

  [email protected]
6 Nguyễn Thị Thoa Giáo viên 01693.884.968 [email protected]
7 Đặng Ái Thanh Cán bộ 0973.294.969 [email protected]

3

Khoa Âm nhạc &

Sân khấu

1

Quách Thị Nga

Trưởng Khoa Nghệ thuật

0912.588.573

[email protected]

2

Nguyễn Lan Hương

Phó Khoa Nghệ thuật

0988.559.871

[email protected]

3

Nguyễn Hữu Huân

giáo viên

0913.033.101

  [email protected]

4

Lê Văn Phúc

giáo viên

0985.858.180

[email protected]

5

Nguyễn Kiên Quyết

giáo viên

0912.053.630

[email protected]

6

Đinh Thị Minh Nhâm

giáo viên

0985.475.478

[email protected]

7

Hoàng Lệ Thúy Ngân

giáo viên

0943.923.325

[email protected]
8 Nguyễn Thị Hòa giáo viên 0969.205.110 [email protected]

4

Khoa Lý luận cơ sở, nghiệp vụ văn hóa và Du lịch

1

Nguyễn Dung Nghi

Trưởng khoa VHTTDL

0916.794.412

[email protected]

2

Trần Ái Vân

Phó Trưởng khoa VHTTDL

0912.260.645

[email protected]

3

Trần Văn Bảo

Giáo viên

0989.850.985

[email protected]

4

Giáp Thị Lan

Giáo viên

0985.887.802

[email protected]
5 Hoàng Thị Nga Giáo viên 01663.721.969
6 Đàm Đức Nam Giáo viên 0978.813.307
7 Đào Ngọc Anh Giáo viên 0973.022.395

5

Khoa Mỹ thuật

1

Phạm Công Chúc

Giáo viên

0988.717.083

[email protected]

2

Trương Đình Huy

Phó Khoa mỹ thuật

0974.684.352

[email protected]

3

Trương Quang Hải

giáo viên

0936.041.975

  [email protected]

4

Vũ Công Trí

giáo viên

0984.241.692

  [email protected]

6

Khoa Thể dục thể thao

1

Nguyễn Thị Hòe

Giáo viên

0989.001.059

[email protected]

2

Nguyễn Đức Duy

Giáo viên

0989.786.321

[email protected]