Ngành đào tạo

Một số ngành đào tạo

STT

Tên ngành

Khái quát về ngành nghề đào tạo

1

Thanh nhạc Sau khi học xong chương trình này học sinh có đủ khả năng sau:

– Về kiến thức: Có trình độ kiến thức cơ bản về âm nhạc và bộ môn thanh nhạc. Nắm được những kỹ thuật khi hát, lấy hơi nhả chữ, mở khẩu hình, hát chuyển giọng, phát triển sự linh hoạt của giọng hát, ổn định vị trí âm thanh, cách thể hiện tác phẩm và kỹ thuật biểu diễn.

– Về kỹ năng:  Biểu diễn thuần thục các tác phẩm thuộc thể loại đơn ca, tốp ca, hợp xướng. Có đủ điều kiện, khả năng tiếp tục theo học Thanh nhạc ở trình độ Cao đẳng, Đại học.

– Về thái độ: Có thái độ nghiêm túc về ngành nghề được đào tạo, trân trọng giá trị nghệ thuật, yêu nghề và phát triển nghề nghiệp.

– Tiếng Anh: Đạt trình độ A.

– Công nghệ thông tin: Đạt trình độ A.

– Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: Cán bộ trung tâm VHTT, phòng VHTT, UBND xã, phường, thị trấn, các cơ quan doanh nghiệp, công ty tổ chức sự kiện, tự do…

2 Nghệ thuật biểu diễn Dân ca Quan họ Sau khi học xong chương trình người học có khả năng:

– Về kiến thức: Có trình độ kiến thức cơ bản về âm nhạc và bộ môn hát Dân ca quan họ. Nắm được những kỹ thuật khi hát, lấy hơi nhả chữ, mở khẩu hình, hát chuyển giọng, phát triển sự linh hoạt của giọng hát, ổn định vị trí âm thanh, cách thể hiện tác phẩm và kỹ thuật biểu diễn.

– Về kỹ năng: Biểu diễn thuần thục các tác phẩm thuộc thể loại đơn ca, tốp ca, hợp xướng. Có đủ điều kiện, khả năng tiếp tục theo học Thanh nhạc, Hát dân ca ở trình độ Cao đẳng, Đại học.

Về thái độ: Có thái độ nghiêm túc về ngành nghề được đào tạo, trân trọng giá trị nghệ thuật, yêu nghề và phát triển nghề nghiệp. Sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao với áp lực lớn về thời gian. Nghiêm chỉnh tuân theo pháp luật, các quy định tại nơi làm việc, và ở địa phương nơi tác nghiệp. Có tính kỷ luật cao trong công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hợp tác tốt với đồng nghiệp, trung thực, lịch sự, đối xử văn hóa với mọi người.

– Tiếng Anh: Đạt trình độ A.

– Công nghệ thông tin: Đạt trình độ A.

– Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: Cán bộ trung tâm VHTT, phòng VHTT, UBND xã, phường, thị trấn, nhà hát, cơ quan, doanh nghiệp, công ty tổ chức sự kiện, tự do…

3 Nghệ thuật biểu diễn Chèo Sau khi học xong chương trình này học sinh có đủ khả năng sau:

– Về kiến thức. Có đủ trình độ hiểu biết về các kỹ thuật diễn và hát Chèo ở trình độ trung cấp. Biên soạn, hướng dẫn, dàn dựng các tác phẩm, trích đoạn Chèo cho hát diễn đơn, hát diễn đôi, hát diễn tập thể.

– Về kỹ năng. Thuần thục những kỹ thuật biểu diễn và hát chèo và các động tác cơ bản của diễn và hát Chèo Việt Nam.

– Về thái độ. Có thái độ nghiêm túc về ngành nghề được đào tạo, yêu nghề và phát triển nghề nghiệp.

– Tiếng anh: Đạt trình độ A.

– Công nghệ thông tin: Đạt trình độ A.

– Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: Diễn viên nhà hát chèo, Cán bộ trung tâm VHTT, phòng VHTT, UBND xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, các công ty tổ chức sự kiện…

4 Biểu diễn nhạc cụ truyền thống Sau khi học xong chương trình này học sinh có đủ khả năng sau:

– Về kiến thức: Có đủ trình độ hiểu biết về kỹ thuật, khả năng sư dụng của một trong các nhạc cụ sau: Tam thập lục. Đàn tranh, Đàn Nhị, Đàn Nguyệt, Đàn Tỳ Bà, Sáo trúc. Đồng thời nắm vững các kỹ thuật sử dụng bộ gõ (trống, các thể loại âm nhạc học trong chương trình như: Nhạc phong cách Chèo, Huế, Tài tử Cải lương; Các tác phẩm dương đại, tác phẩm mang chất liệu dân ca phát triển, Ngẫu hứng). Soạn các phần đệm cho người hát ở trình độ trung cấp chuyên nghiệp.

– Về kỹ năng: Biểu diễn dàn trống lễ hội, đệm  thuần thục những tác phẩm đã được học. Vận dụng phát triển vào các thể loại âm nhạc mới ở mức độ cao hơn.

– Về thái độ: Có thái độ nghiêm túc về ngành nghề được đào tạo, yêu nghề và phát triển nghề nghiệp.

 – Tiếng Anh: Đạt trình độ A.

 – Công nghệ thông tin: Đạt trình độ A.

– Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: Nhà hát chèo, cán bộ trung tâm VHTT, phòng VHTT, UBND xã, phường, thị trấn.

5 Nhạc công kịch hát dân tộc Sau khi học xong chương trình này học sinh có đủ khả năng sau:

– Về kiến thức. Có đủ trình độ hiểu biết về các kỹ thuật sử dụng nhạc cụ (nhạc công) Chèo ở trình độ trung cấp. Biên soạn, hướng dẫn, dàn dựng các tác phẩm, trích đoạn Chèo soạn đệm cho hát diễn đơn, hát diễn đôi, hát diễn tập thể và biểu diễn cùng dàn nhạc.

– Về kỹ năng. Thuần thục những kỹ thuật biểu diễn nhạc cụ chèo và các kỹ thuật cơ bản của nhạc công.

– Về thái độ. Có thái độ nghiêm túc về ngành nghề được đào tạo, yêu nghề và phát triển nghề nghiệp.

 – Tiếng anh: Đạt trình độ A.

 – Công nghệ thông tin: Đạt trình độ A.

– Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: Nhà hát chèo, cán bộ trung tâm VHTT, phòng VHTT, UBND xã, phường, thị trấn.

6 Organ Sau khi học xong chương trình này học sinh có đủ khả năng sau:

– Về kiến thức. Có đủ trình độ hiểu biết về các kỹ thuật sử dụng đàn organ. Nắm đủ các thể loại âm nhạc học trong chương trình như: Nhạc cổ điển, nhạc Jazz, Ngẫu hứng, soạn các phần đệm cho người hát ở trình độ trung cấp chuyên nghiệp.

– Về kỹ năng. Biểu diễn thuần thục những tác phẩm đã được học trên cây đàn. Vận dụng phát triển vào các thể loại âm nhạc mới ở mức độ cao hơn.

– Về thái độ. Có thái độ nghiêm túc về ngành nghề được đào tạo, yêu nghề và phát triển nghề nghiệp.

– Tiếng anh: Đạt trình độ A.

– Công nghệ thông tin: Đạt trình độ A.

– Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: Cán bộ trung tâm VHTT, phòng VHTT, UBND xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, công ty tổ chức sự kiện, tự do…

7  Nghệ thuật biểu diễn Múa dân gian dân tộc Sau khi học xong chương trình này học sinh có đủ khả năng sau:

– Về kiến thức. Có đủ trình độ hiểu biết về các kỹ thuật múa dân gian, cổ điển Châu Âu ở trình độ trung cấp. Biên soạn, hướng dẫn, dàn dựng các tác phẩm múa đơn, múa đôi, múa tập thể.

– Về kỹ năng. Thuần thục những kỹ thuật biểu diễn và các động tác cơ bản của một số dân tộc Việt Nam. Thuần thục những động tác và kỹ thuật cơ bản của múa cổ điển Châu Âu. Vận dụng phát triển vào các thể loại múa hiện đại mới ở mức độ cao hơn.

– Về thái độ. Có thái độ nghiêm túc về ngành nghề được đào tạo, yêu nghề và phát triển nghề nghiệp.

– Tiếng Anh: Đạt trình độ A.

– Công nghệ thông tin: Đạt trình độ A.

– Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: Nhà hát, cán bộ trung tâm VHTT, phòng VHTT, UBND xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, tự do…

8 Hội họa Sau khi học xong chương trình này học sinh có đủ khả năng sau:

– Về kiến thức: Hiểu biết về đường lối văn hóa của Đảng, Nhà nước và địa phương. Nắm được đặc trưng từng loại hình của mỹ thuật và mỹ thuật ứng  dụng. Có trình độ trung cấp về lý luận lịch sử mỹ thuật Việt Nam và thế giới.

– Về kỹ năng:  Có kỹ năng thể hiện các tác phẩm mỹ thuật trên các chất liệu khác nhau.

– Về thái độ : Chuyên tâm về công việc mình đảm nhận, có lòng nhiệt tình yêu nghề. Luôn có tinh thân học tập, nâng cao trình độ.Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

– Tiếng Anh: Chứng chỉ A.

– Công nghệ thông tin: Chứng chỉ A.

– Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: Cán bộ trung tâm VHTT, phòng VHTT, UBND xã, phường, thị trấn, cơ quan, tự do…

9 Hướng dẫn Du lịch Sau khi học xong chương trình này học sinh có đủ khả năng sau:

– Về kiến thức: Hiểu biết về phân loại hoạt động du lịch và mô tả các công việc chuyên môn trong lĩnh vực Văn hóa du lịch, phân biệt những công việc thực tế và biện pháp thực hiện, giải quyết những công việc đó.

– Về kỹ năng: Có các kỹ năng thực hiện các quy trình nghiệp vụ  trong các nhà hàng, khách sạn như lễ tân, buồng, bàn, ba. Có kỹ năng xây dựng và thực hiện các chương trình hướng dẫn du lịch, tham quan, nghiên cứu.

– Về thái độ: Có lòng yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm và thái độ tận tình chu đáo trong phục vụ, có thái độ cởi mở thân mật, sẵn sàng phục vụ khách hàng. Có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong chuyên nghiệp, đạo đức trong chuyên môn. Có phương pháp làm việc khoa học, khả năng làm việc độc lập và có tinh thần hợp tác làm việc theo nhóm.

– Tiếng Anh: Đạt trình độ A.

– Tin học: Đạt trình độ A tin học văn phòng.

– Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: Cán bộ trung tâm VHTT, phòng VHTT, UBND xã, phường, thị trấn, các công ty du lịch

10 Thể dục thể thao Sau khi học xong chương trình này học sinh có đủ khả năng sau:

– Về kiến thức: Học sinh ngành thể dục thể thao trình độ trung cấp phải có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đảm bảo được yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức các phong trào đáp ứng yêu cầu của cơ sở. Kiểm tra và đánh giá được kết quả của công tác thể thao văn hóa của địa phương, phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vươn lên đáp ứng những yêu cầu xây dựng nông thôn mới.

– Về kỹ năng: Học sinh tốt nghiệp trung cấp ngành thể dục thể thao ngoài công tác thể dục thể thao còn làm được tổ chức các hoạt động phong trào văn hóa xã hội, đoàn đội và các hoạt động khác của cơ sở.

– Về thái độ: Đào tạo học sinh ngành thể dục thể thao trình độ trung cấp phải có những phẩm chất cơ quản của người cán bộ thể dục thể thao theo định hướng của xã hội chủ nghĩa, thấm nhuần thế giới quan Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu ngành, yêu nghề, có đạo đức tác phong của người cán bộ, có ý thức trách nhiệm xã hội.

– Tiếng Anh: Đạt trình độ A.

– Tin học: Đạt trình độ A tin học văn phòng.

– Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: Cán bộ trung tâm VHTT, phòng VHTT, UBND xã, phường, thị trấn, cán bộ văn hóa, thể thao của cơ sở.

11 Văn thư lưu trữ Sau khi học xong chương trình, học sinh có khả năng:

– Về kiến thức: Có kiến thức về soạn thảo các loại văn bản, nghiệp vụ thư ký văn phòng và phân loại văn bản.

– Về kỹ năng: Sử dụng thành thạo nghiệp vụ văn thư (soạn thảo văn bản, xử lý, phân loại văn bản đến, văn bản đi, xử dụng con dấu đúng quy định), biết sử dụng nghiệp vụ thư ký ở mức độ trung bình, biết xử lý tình huống trong nghiệp vụ thư ký.

– Về thái độ: Yêu nghề, tận tụy, nhiệt tình, nghiêm túc, trách nhiệm và có tính kỷ luật cao, có thái độ đúng đắn trong công tác phục vụ, có ý thức nâng cao trình độ chuyên môn.

– Tiếng Anh: Đạt trình độ A.

– Tin học: Đạt trình độ A tin học văn phòng và sử dụng thành thạo phần mềm lưu giữ tài liệu.

– Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: Cán bộ Văn thư – Lưu trữ hành chính văn phòng.

12 Thư kí văn phòng Sau khi học xong chương trình, học sinh có khả năng:

– Về kiến thức: Có đủ kiến thức chuyên môn cơ bản về nghiệp vụ thư ký văn phòng, như: luật hành chính, luật dân sự, văn bản quy phạm pháp luật và văn bản giao dịch hành chính, tâm lý quản lý, văn hóa Việt Nam, quản trị doanh nghiệp, quản trị văn phòng, kế toán đại cương, . . . Hiểu biết chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, về Tư  tưởng Hồ Chí Minh; am hiểu và làm việc đúng pháp luật.

– Về kỹ năng: Có đủ các kỹ năng cơ bản để thực hiện các nghiệp vụ hành chính văn phòng, như: giao tiếp công sở, quản lý thông tin dữ liệu, lập kế hoạch công tác hàng ngày, tuần, tháng cho cơ quan, doanh nghiệp và lãnh đạo, chuẩn bị các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, lập và quản lý các hồ sơ công việc, soạn thảo các văn bản giao dịch, quản lý, làm công tác lưu trữ, sử dụng các phần mềm quản lý và soạn thảo văn bản, tài liệu, . . . .

– Về thái độ: Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, có lòng yêu nghề, nhiệt tình công tác, đạo đức nghề nghiệp đúng đắn. Am hiểu và có ý thức chấp hành pháp luật, có ý thức tổ chức kỷ luật cao; được rèn luyện đức tính và tác phong làm việc năng động, cần cù, chính xác, trung thực, lịch sự, thân ái trong giao tiếp.

– Tiếng Anh: Đạt trình độ A.

– Tin học: Đạt trình độ A tin học văn phòng và sử dụng thành thạo phần mềm lưu giữ tài liệu.

– Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: Có thể đảm nhận công tác quản trị văn phòng, văn thư lưu trữ tại mọi loại hình cơ quan, doanh nghiệp.