Phòng Hành chính – Tổng hợp

* Lãnh đạo phòng

     
1 – Trưởng phòng: Nguyễn Văn Huy

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý văn hoá

Số điện thoại: 0367354059

Hộp thư: huynv_ttc_svhttdlbacgiang.gov.vn

2 – Phó Trưởng phòng: Lưu Thị Minh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Thư viện

SĐT: 0977291883

[email protected]

* Đội ngũ cán bộ

STT

Họ và tên Trình độ chuyên môn Điện thoại

E-mail

1 Đàm Đức Nam

Cử nhân Hoá học

0978813307 [email protected]
2

Đỗ Thị Thanh

Cử nhân QL văn hóa 01693.863.488 [email protected]
3 Nguyễn Huyền Trang Thạc sĩ kinh tế

Cử nhân Kế toán

0986.126.678 [email protected]
4 Nguyễn Văn Trường Thạc sĩ Quản lý văn hóa

Kỹ sư CNTT

0988114328 [email protected]
5 Đỗ Minh Xuân Lái xe 0982.134.889 [email protected]
6 Nguyễn Thị Hường Kế toán 0983672581 [email protected]

1. Lịch sử hình thành phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp

Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp được hình thành và phát triển cùng với lịch sử 50 thành lập và phát triển của nhà trường.

Giai đoạn Trường Văn hoá Nghệ thuật Hà Bắc (1966 – 1978), nhà trường có bộ phận tổ chức trực thuộc Hiệu trưởng, Phòng Hành chính – Quản trị quản lý gồm cả bếp ăn tập thể.

Đến năm 1979 nhà trường được nâng lên thành trường Trung học Văn hóa – Thông tin Hà Bắc,bộ phận tổ chức của nhà trường trực thuộc Hiệu trưởng. Phòng Hành chính – Quản trị do các Phó Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Mát, Tạ Quang Tố và Phương Tiến Trang phụ trách trực tiếp (1979 – 1990). Từ năm 1990 phòng Hành chính – Quản trị được đổi tên thành phòng Tổ chức – Hành chính do các ông Nguyễn Hữu Thược và Trần Văn Hùng làm Trưởng phòng (1993-1996).

Năm 1997 trường Trung học Văn hoá nghệ thuật Bắc Giang được thành lập, phòng Tổ chức – Hành chính nhà trường do ông Vũ Đức Hùng làm Trưởng phòng; đến năm 2005 phòng Tổ chức – Hành chính được đổi tên thành phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp (TC – HC – TH) như ngày nay.

Năm 2008 theo Quyết định số 84/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang, trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang được thành lập trên cơ sở trường Trung cấp Văn hóa – Nghệ thuật. Phòng TC – HC -TH vẫn giữ nguyên chức năng, nhiệm vụ như trước.

2. Chức năng

– Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp có chức năng tham mưu giúp Ban Giám hiệu thực hiện công tác tổ chức cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ; công tác hành chính – tổng hợp, văn thư – lưu trữ; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, pháp chế theo quy định hiện hành; Bảo vệ an ninh trật tự và quản lý xe công.

– Thực hiện các chức năng khác do Ban Giám hiệu quy định.

3. Nhiệm vụ

– Thực hiện công tác hành chính tổng hợp, văn thư, lưu trữ, tiếp khách.

– Giúp Hiệu trưởng trong việc sắp xếp tổ chức, quản lý và bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn cho giáo viên, cán bộ viên chức trong trường.

– Phối hợp với các đơn vị chức năng trong nhà trường quản lý người học theo các quy định về quản lý học sinh, sinh viên tại các trường chuyên nghiệp.

– Tổ chức thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức và người học. Thực hiện công tác bảo vệ nội bộ, thi đua khen thưởng và kỷ luật.

– Giúp Hiệu trưởng quản lý tài chính, lập kế hoạch hàng tháng, hàng quý, hàng năm theo đúng quy định về chế độ kế toán – tài chính của Nhà nước.

– Giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch, thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị, quản lý sử dụng có hiệu quả các tài sản và trang thiết bị của nhà trường.

– Tổ chức kiểm kê đánh giá tài sản hàng năm theo quy định của Nhà nước.

– Đề xuất và tổ chức thực hiện Quyết định của Hiệu trưởng về sử dụng, tu sửa cải tạo nhà làm việc của cán bộ và các phòng học.

– Quản lý hồ sơ cán bộ viên chức theo các quy định của Nhà nước.

– Tổ chức các hoạt động trong phòng chống cháy nổ, y tế, vệ sinh phòng bệnh, vệ sinh nhà trường, công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội trong trường.

– Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do Ban Giám hiệu phân công.

4. Thành tích nổi bật của phòng

Trong 50 năm xây dựng và trưởng thành của nhà trường, các thế hệ cán bộ viên chức phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp luôn cố gắng nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong công tác phục vụ dạy và học, phòng luôn phối hợp chặt chẽ với các phòng, khoa trong nhà trường, tham mưu với lãnh đạo tạo mọi điều kiện thuận lợi tối đa về cơ sở vật chất cho cán bộ, giáo viên và học sinh trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu và sáng tạo.

Trong công tác cán bộ, phòng đã tham mưu cho lãnh đạo nhà trường kiện toàn đội ngũ, dần bổ sung đầy đủ nguồn nhân lực đáp ứng quy mô đào tạo và yêu cầu nâng cao chất lượng, đổi mới phương pháp giảng dạy. Bộ máy của nhà trường ngày càng được củng cố và hoàn thiện. Đến nay, tập thể nhà trường gồm 34 cán bộ, giáo viên, trong đó: Trình độ thạc sỹ 12 người; trình độ đại học 20 người và 03 người có trình độ từ trung cấp, 02 đồng chí có trình độ cao cấp chính trị và 06 đồng chí có trình độ trung cấp lý luận chính trị.

Phòng là đơn vị chủ trì tham mưu cho lãnh đạo nhà trường trong công tác nâng cấp xây dựng và cải tạo cơ sở vật chất của nhà trường xứng tầm với một nhà trường có bề dày thành tích trong đào tạo nghệ thuật. Trải qua nhiều năm với cơ sở vật chất thiếu thốn và xuống cấp đến nay nhà trường đã được xây dựng khang trang trên tổng diện tích 5.814m2 thể hiện sự quan tâm ghi  nhận của cấp trên đối với sự nghiệp đào tạo của nhà trường, đây cũng là sự cố gắng nỗ lực to lớn của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, viên chức của nhà trường. Trong thời gian tới, phát huy những thành tích đã đạt được phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp sẽ tiếp tục phấn đấu nỗ lực hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ, phối hợp tốt với các đơn vị xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh và phát triển.

   Hình thức khen thưởng đã đạt được:

– Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang năm 2015.