Phòng Kế hoạch và Đào tạo

* Lãnh đạo phòng

 Trưởng phòng: Ngô Thúy Hiệp

Thạc sĩ: Phương pháp Âm nhạc

Điện thoại: 0988559871

Hộp thư điện tử: [email protected]

Phó Trưởng phòng: Nguyễn văn Huy

Trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm âm nhạc

Điện thoại: 0915.969.846                                                 Hộp thư điện tử: [email protected]

* Đội ngũ cán bộ

STT

Họ và tên

Trình độ

chuyên môn

Điện thoại

Email

1

Phan Thanh Hoàn

 

Cử nhân SP

âm nhạc

0989.656.266 [email protected]

2

Nguyễn Thị Liên

 

Cử nhân Văn hóa du lịch 0968.525.608 [email protected]

3

Đinh Thị Hường

 

Thạc sỹ Khoa học máy tính 0985.543.429 [email protected]
4 Nguyễn Thị Thoa Cử nhân

Tâm lý giáo dục học

01693884968 [email protected]
5  Đặng Ái Thanh Cử nhân Tài chính Ngân hàng 0973.294.969 [email protected]

Sự hình thành và phát triển của Phòng Kế hoạch – Đào tạo gắn liền với quá trình xây dựng và phát triển nhà trường.

Năm mươi năm qua, Phòng Kế hoạch – Đào tạo đã trưởng thành và không ngừng lớn mạnh. Tiền thân là bộ phận giáo vụ (1966 – 1978), tiếp đến là Phòng Giáo vụ (1979 – 1996), Phòng Đào tạo (1997 – 2006). Sau này do chức năng và nhiệm vụ có thay đổi, từ năm 2008, phòng mang tên Phòng Kế hoạch – Đào tạo.

* Đội ngũ cán bộ quản lý phòng qua các thời kỳ
– Giai đoạn 1966 – 1981: Ông Đỗ Minh Châu – Trưởng phòng Giáo vụ.

– Giai đoạn 1982 – 1983: Ông Tạ Quang Tố – Trưởng phòng Giáo vụ.

– Giai đoạn 1983 – 1990: Ông Nguyễn Hải Đường – Trưởng phòng Giáo vụ.

– Giai đoạn 1990 – 1993: Ông Nguyễn Văn Tân – P. Hiệu trưởng kiêm Trưởng phòng Giáo vụ.

– Giai đoạn 1993 – 1996: Ông Nguyễn Duy Đam – Trưởng phòng Giáo vụ.

– Giai đoạn 1996 – 2000: Ông Nguyễn Khắc Hiệp – Trưởng phòng Đào tạo.

– Giai đoạn 2000 – 2003: Ông Vũ Hải Chuyền – Trưởng phòng Đào tạo.

– Giai đoạn 2003 – 2009: Ông Lê Văn Luận – Trưởng phòng Kế hoạch – Đào tạo.

– Giai đoạn 2009 – 2016: Bà Trần Trang Nhung – Trưởng phòng Kế hoạch – Đào tạo.

2. Chức năng

Tham m­ưu giúp Ban Giám hiệu trong việc xác định mục tiêu giáo dục, xây dựng qui hoạch, kế hoạch đào tạo, xây dựng chư­ơng trình giáo dục, kế hoạch giảng dạy, ch­ương trình, giáo trình môn học, tổ chức thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp, công nhận và cấp Bằng Tốt nghiệp, tổ chức thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, đi thực tế để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

3. Nhiệm vụ

– Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo các khoá học, ngành học.

– Thực hiện các công việc giáo vụ: Lập các biểu mẫu theo dõi tiến độ giảng dạy và học tập, thực hành thực tập; đề xuất mua sắm trang thiết bị phục vụ đào tạo, theo dõi, tổng hợp đánh giá chất l­ượng các hoạt động đào tạo.

– Thống kê làm báo cáo định kỳ theo qui định của Hiệu tr­ưởng và cấp trên.

– Đề xuất và tham mưu giúp Hiệu trư­ởng trong công tác giáo viên chủ nhiệm, thi đua, khen thư­ởng và xử lý vi phạm trong hoạt động đào tạo.

– Quản lý, lưu giữ hồ sơ trúng tuyển và hồ sơ học tập của học sinh, cấp, phát Bằng Tốt nghiệp cho học sinh.

4. Thành tích nổi bật của Phòng Kế hoạch – Đào tạo

Trong những năm qua, Phòng Kế hoạch – Đào tạo đã góp phần tích cực trong việc thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ của nhà trường. Với quy mô đào tạo hiện nay, số lượng học sinh chính quy hàng năm có trên 120 học sinh và khoảng hơn 600 sinh viên, học viên các hệ không chính quy. Phòng Kế hoạch – Đào tạo hoạt động thường xuyên, khẩn trương với một kế hoạch dày đặc cho nhiều loại công việc khác nhau, diễn ra suốt năm và thường trực nhiệm vụ cả các ngày cuối tuần.

Phòng Kế hoạch – Đào tạo đã làm tốt chức năng tham mưu với Ban Giám hiệu trong việc từng bước chuẩn hóa chương trình đào tạo, công tác quản lý đào tạo, đưa công nghệ thông tin vào quản lý công tác đào tạo. Cùng với các khoa chuyên môn chuẩn hóa quy trình đào tạo, cải tiến công tác thực tập phù hợp với đặc thù và tính chất từng ngành học.

Trong quá trình phục vụ công tác đào tạo, cán bộ và nhân viên của phòng luôn bám sát chức năng và nhiệm vụ đã được quy định. Từng bước cải tiến công tác tổ chức và quản lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của trường.

Mặc dù phải đảm nhận khối lượng công việc khá lớn, thực hiện chủ trương phát triển quy mô đào tạo của nhà trường cả về số lượng và chất lượng, cán bộ và nhân viên của Phòng vẫn không ngừng tự học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ. Điều này thể hiện rất rõ quyết tâm của đơn vị trong việc kiện toàn đội ngũ, hướng tới hoàn thành những nhiệm vụ đặt ra cho giai đoạn mới ngày càng mở rộng và đa dạng hơn.

* Những hình thức khen thưởng đã đạt được.

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang năm 2012; 2013.